Nyt blue card program i Tyskland

I juni 2012 introducerede den tyske regering et nyt program for at motivere fagligt uddannet arbejdskraft til at arbejde i Tyskland. Danskere og andre EU-borgere kan selvfølgelig tage arbejde og ophold i Tyskland som de ønsker.

”Programmet i Tyskland kan være interessant for dansk erhvervsliv, der evt. kan beskæftige ikke-EU-udenlandske akademikere, IT-specialister, ingeniører osv. via et tysk datterselskab, hvis de f.eks. ikke kan få opholdstilladelse til dem i Danmark,” siger Dr. Lars Eriksen fra DanRevision Gruppen i Flensburg-Handewitt. Læs mere

Barsel sat på standby

Bleskift, barnevogne og barsel kommer ikke til, at stå på mænds dagsorden lige foreløbig. Regeringen har sat lovforslaget om 12 ugers øremærket barsel til mænd på stand-by, skriver Berlingske nyhedsmedier den 10. oktober 2012. 

Foreningen Far oplever, at barsel til begge forældre bør indføres straks og hilser en arbejdsgruppe under Regeringen velkommen, som kigger på en modernisering af hele forældreområdet i Danmark. Læs mere

Rockwools store succes i Rusland hædres

Direktøren for Rockwool Russia Group, Nick Vince, modtog mandag aften Eksportforeningens Diplom & HKH Prins Henriks Æresmedalje i forbindelse med Kronprinsesse Marys officielle besøg i Sankt Petersborg.

Rockwool Russia Groups mangeårige direktør, Nick Vince, fik mandag d. 8. oktober overrakt Eksportforeningens Diplom & HKH Prins Henriks Æresmedalje ved en officiel middag i forbindelse med Kronprinsessens besøg i Sankt Petersborg. Det er den danske generalkonsul i Sankt Petersborg, der har indstillet Rockwool Russia til den fornemme pris, der anerkender den store eksportsucces som virksomheden har haft i landet.  Læs mere

Ida Auken indvier vandsamarbejde mellem Europa og Kina

Miljøminister Ida Auken besøger Sydkorea og Kina for at diskutere miljøpolitik, gøde jorden for dansk erhverv og indvie EU’s vandinitiativ i Kina. Samarbejdet er en vigtig platform for europæiske virksomheder, der vil ind på det asiatiske marked.

Arbejdsprogrammet er tætpakket, når miljøminister Ida Auken i dag rejser til Kina og Sydkorea for at følge op på Rio+20-mødet, diskutere miljøpolitik og styrke samarbejdet med Kina om Kina-Europa Vandsamarbejdet (China Europe Water Platform, CEPW). Læs mere

Som et af de første arkiver i verden bevarer Statens Arkiver geodata

Geodata er en digital beskrivelse af blandt andet landskaber, administrative grænser og arealanvendelse. Statens Arkiver bevarer nu også digitale geodata og har netop modtaget Kort & Matrikelstyrelsens digitale matrikelkort.

Geodata er en særlig udfordring for arkiverne, fordi alle, der arbejder med geodata, arbejder på at lave en så nøjagtig digital beskrivelse af geografiske fænomener, som det kan lade sig gøre. Derfor bliver de opdateret og overskrevet, når nye målinger kommer til. Det har af samme grund vist sig vanskeligt at finde komplette geodatasæt, der er bare ti år gamle. Men geodata er en vigtig kilde til hvordan Danmark har set ud, hvordan vi som mennesker har arrangeret os, og på hvilket grundlag forvaltningen har truffet beslutninger. Derfor er det ekstremt vigtigt, at Statens Arkiver arbejder på at bevare de centrale geodata inden de går tabt.

Læs mere

Udvalg foreslår nye love om PET og FE

Justitsminister Morten Bødskov og forsvarsminister Nick Hækkerup har i dag modtaget en betænkning fra Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester (det såkaldte Wendler Pedersen-udvalg). Betænkningen indeholder forslag om nye love for henholdsvis PET og FE.

I betænkningen, som justitsminister Morten Bødskov og forsvarsminister Nick Hækkerup har modtaget i dag, foreslår udvalget, at der skabes nye og klare lovregler for PET og FE. Læs mere

Manu Sareen: Regeringen opprioriterer fjernelsen af grænsehindringer mellem de nordiske lande

Danskere møder de såkaldte grænsehindringer, hvis de f.eks. arbejder i Øresundsregionen eller skal til Bornholm via Sverige medbringende kæledyr. Der er typisk tale om uheldige sammenstød mellem forskellige nordiske regelværk, der gør det vanskeligt for de nordiske borgere at bevæge sig, tage arbejde m.v. i andre nordiske lande.
Læs mere

Borgere kan nu elektronisk anmelde socialt bedrageri

En række kommuner har de seneste par år åbnet for, at borgere anonymt via en hjemmeside kan fortælle, hvis de har mistanke om, at der foregår socialt bedrageri. Sønderborg Kommune slutter sig nu til disse kommuner – og det sker med baggrund i de resultater, der er set i andre kommuner.

En række kommuner kan fortælle om, at antallet af anmeldelser er mangedoblet. I det sydjyske område har bl.a. Tønder Kommune åbnet for muligheden. Det skete omkring sidste årsskifte, hvor en tidligere politiassistent blev ansat til at forfølge anmeldelserne. Fem måneder senere noterede kommunen, at han til dato havde hentet 1,8 mio. kr. tilbage til kommunen. Mange andre kommuner kan fortælle om lignende resultater. Læs mere

Stive og uklare udbudsregler er dyre for samfundet

Kommunerne bruger alt for mange ressourcer på at gennemføre udbud, fordi reglerne er rigide og uklare. KL’s formand, Jan Trøjborg, efterlyser derfor en revision af regler og klagesystem.

Kommunerne oplever, at det er meget ressourcekrævende og vanskeligt at gennemføre udbud. EU-lovgivningen definerer de lovgivningsmæssige rammer, og Klagenævnets for Udbud fortolker reglerne. Reglerne er imidlertid alt for komplicerede og vanskelige at navigere i. Læs mere

Ida Auken på ministerbesøg i Tjekkiet, Østrig og Ungarn

Grøn omstilling i Den Europæiske Union og FN-konferencen Rio+20 vil være på programmet, når miljøminister Ida Auken tirsdag og onsdag møder sine europæiske kolleger i Tjekkiet, Østrig og Ungarn.

Danmark overtager EU-formandskabet 1. januar 2012, og som en del af forberedelserne vil miljøminister Ida Auken på forhånd mødes med flere af sine europæiske ministerkolleger. Tirsdag og onsdag er det Tjekkiet, Østrig og Ungarn, der tager imod den danske miljøminister. Læs mere