Danmark får i dag et nyt entreprenant grønt parti: Alternativet

AlternativePå Christiansborg bliver der kl. 10.00 i dag præsenteret et nyt parti med navnet Alternativet. Det nye parti vil have et særligt fokus på bæredygtighed i alle politiske beslutninger uanset om det er erhvervs-, uddannelses- eller kulturpolitik. En af drivkræfterne bag er tidligere kulturminister Uffe Elbæk.

Partiet Alternativet vil arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling af Danmark. Målet er større livskvalitet for borgerne, samtidig med at forbruget af knappe naturressourcer begrænses markant. Læs mere

Metal glæder sig over udsigt til jobpakke

Statsministeren vil lancere en job-pakke i løbet af kort tid, og det vækker glæde hos fagforbundet Dansk Metal: “Der er brug for at få sparket gang i vækst og job her og nu”, siger Metal-formanden.

Statsministerens planer om at lancere en ny jobskabelsespakke bliver modtaget med stor glæde hos fagforbundet Dansk Metal:

– Vi har de seneste måneder oplevet en stigning i ledigheden blandt vores medlemmer, og mange melder om tynde ordrebøger, siger Claus Jensen, der er forbundsformand for Dansk Metal.

– Dansk økonomi kører i slæbesporet og krisen går ikke over af sig selv. Der er brug for initiativer fra politisk hold. Derfor er det helt rigtigt, at statsministeren nu lægger op til en samlet pakke, som har fokus på at skabe nye, private job, siger Claus Jensen.

Læs mere

Regeringen vil styrke væksten i de kreative erhverv

Vækstteamet for kreative erhverv ∙ design har nu afleveret deres anbefalinger til erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen. Vækstteamet er det andet vækstteam, der afleverer anbefalinger til regeringen.

Regeringen nedsatte i foråret 2012 vækstteamet for kreative erhverv ∙ design. Vækstteamet fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan væksten og beskæftigelsen i de kreative erhverv kan styrkes. Vækstteamet har i sit arbejde inddraget en lang række af interessenter fra den kreative branche. Læs mere

Nu bliver det billigere at plante offentlig skov

Miljøminister Ida Auken gør det nu billigere for kommunerne og staten at etablere nye skove. Det vil gavne naturen og grundvandet og kan forebygge oversvømmelser. 

Miljøministeren vil have mere fart på etablering af nye skove. En ny tilskudsordning vil halvere kommuners og andre offentlige myndigheders udgifter til at plante skov. Læs mere

Statsministeren lykønsker præsident Obama

”Jeg vil gerne lykønske præsident Obama med genvalget.

Jeg glæder mig til at fortsætte det tætte samarbejde. Jeg har mødt præsidenten i flere sammenhænge. Han er et inspirerende menneske med klare visioner for fremtiden. Især i krisetider har vi brug for visionære ledere, der skaber sociale forbedringer, holder sammen på fællesskabet og sikrer job og muligheder for de mange. Læs mere

Socialt Lederforum har fået ny formand

Kurt Berthelsen, forstander for Krogen i Varde Kommune, er ny bestyrelsesformand i Socialt Lederforum. Den nye bestyrelsesformand glæder sig især til, sammen med den øvrige bestyrelse, at gå i gang med den udviklingsproces, Socialt Lederforum skal igennem. 

Der er sket meget på det socialfaglige område. Socialt Lederforums stiftere og ledere har oplevet udviklingen på tæt hold. Mange af de værdier, som Socialt Lederforum er bygget op omkring, er opstået i en amtslig struktur. I dag ser verden anderledes ud. Vi lever i en tid hvor flerfagligheden og centertankegangen vinder frem.  Læs mere

EU’s transportministre tager skridt mod en mere effektiv europæisk luftfartsektor

Transportminister Henrik Dam Kristensen mødtes den 29. oktober 2012 med EU’s transportministre ved rådsmøde i Luxembourg for blandt andet at drøfte en mere effektiv udnyttelse af lufthavnene i EU, ensartede regler for periodisk bilsyn og et bedre samarbejde om lufttrafikstyring i Europa.

Ved mødet blev transportministrene enige om en indstilling vedrørende tildeling af slots i EU’s lufthavne. Læs mere

Regeringen opruster i kampen mod social dumping

Siden sin tiltrædelse har bekæmpelse af social dumping haft høj prioritet for regeringen. Sidste efterår blev regeringen og Enhedslisten enige om at nedsætte et udvalg om social dumping, som netop har afsluttet sit arbejde. Udvalget peger på en række nye tiltag, der kan bekæmpe social dumping.

For beskæftigelsesminister Mette Frederiksen er udvalgets arbejde et vigtigt afsæt for regeringen i kampen mod social dumping. Læs mere

Et portræt af befolkningen på 65+

Hvordan står det til med de ældres boligforhold, indkomster, sundhed, uddannelsesniveau og en række andre aspekter? Det kan du læse om i den nye publikation 65+, som Danmarks Statistik udgiver i dag. Publikationen giver et indblik i de ældres liv, arbejdsliv og sociale situation. Få en smagsprøve på 65+ nedenfor: 

1. De seneste 20 år har personer i alderen 65+ udgjort omkring 16 pct. af befolkningen. I 2020 vil denne andel stige til 20 pct. Danmarks Stati-stiks befolkningsfremskrivning forventer, at den vil stige til 25 pct. i begyndelsen af 2040’erne. Læs mere