Internationalt anerkendt dansk forsker får Nykredit-pris

Nykredits Fonds Forskningspris 2012 på 500.000 kr. går til professor, ph.d. Lasse Heje Pedersen, Institut for Finansiering på Copenhagen Business School i København. 

Lasse Heje Pedersen har primært forsket inden for finansielle aktivers prisfastsættelse og likviditetsrisiko, hvor hans forskning har vist, hvordan likviditetskriser påvirker priserne på finansielle aktiver.

Lasse Heje Pedersen har gjort karriere internationalt, og efter 10 år som professor ved New York University Stern School of Business er Lasse Heje Pedersen i 2011 vendt tilbage til CBS i København. Her er han tilknyttet Center for Finansielle Friktioner, der blev oprettet i 2012 med en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond.

I konkurrence med 536 yngre topforskere fra hele Europa har Lasse Heje Pedersen som en af to forskere for nylig fået tildelt godt 1 mio. euro fra The European Research Council til et projekt, der over de næste fire år skal forske i, hvad der sker, når der er ‘grus i maskineriet’ på de finansielle markeder. Projektet skal klarlægge, hvordan man kan håndtere de problemer, der opstår, når markederne ikke udvikler sig, som det var tilsigtet – højaktuel forskning i lyset af den økonomiske krise.

Lasse Heje Pedersen har modtaget adskillige internationale priser – senest Bernácer-prisen for bedste europæiske økonom under 40 år. Prisen fik han for sin forskning i, hvordan finanskriser opstår. Ud over det har han publiceret en lang række internationale, velciterede artikler. Artiklen “Margin-Based Asset Pricing and Deviations from the Law of One Price” gav ham i juni 2012 den anerkendte “Michael Brennan Award for the Best Paper Published in the Review of Financial Studies”.

Lasse Heje Pedersen er uddannet cand.scient.oecon ved Københavns Universitet i 1997 og har en ph.d. i finansiering fra Stanford University i 2001. Han har netop rundet de 40 år.

Talentpris til HR/CSR-forsker
Ud over hovedprisen på 500.000 kr. uddeler Nykredits Fond i år to talentpriser på hver 100.000 kr. til to yngre, lovende forskere inden for hhv. HR/CSR-området og det finansielle område.
Inden for HR/CSR-området går årets talentpris på 100.000 kr. til lektor, ph.d. Sabina Nielsen, Institut for International Økonomi og Virksomhedsledelse på CBS i København.

Sabina Nielsens forskning fokuserer på, hvor vigtigt det er, at virksomhedernes ledelse og bestyrelse er mangfoldigt sammensat – ikke kun for virksomhedens fremtidige konkurrenceevne, men også for velfærden i samfundet generelt.

Hendes unikke empiriske analyser viser, at det betaler sig at have mere fokus på at ansætte de bedste ledere ud fra et ‘human capital’ perspektiv frem for at lade personlige karakteristika som køn, alder eller nationalitet bestemme ansættelse og forfremmelse i virksomhederne. Trods sine kun 37 år har Sabina Nielsen allerede gjort sig markant bemærket med publikationer i en række internationalt anerkendte tidsskrifter.

Sabina Nielsen er uddannet MA fra University of Economics i Bulgarien og har en MSc. fra University of St Gallen i Schweiz.

Talentpris til finansiel forsker
Inden for det finansielle område går årets talentpris på 100.000 kr. til lektor, cand.scient.oecon, ph.d. Linda Sandris Larsen, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet.

Linda Sandris Larsens hidtidige forskning har koncentreret sig om den optimale sammensætning af det enkelte menneskes finansielle formue. Hendes forskning har kortlagt, hvor vigtigt det er, at fx pensionsselskaber investerer på et solidt modelbaseret fundament, men at det enkelte individ samtidig må være sig bevidst om, at sådanne modeller er behæftet med en vis usikkerhed.

Således bidrager Linda Sandris Larsens forskning til at styrke og sikre et velfungerende finansielt system, hvilket i sidste ende er afgørende for samfundsøkonomien som sådan. Som forsker påvirker Linda Sandris Larsen den internationale forskning og evner som underviser at formidle sin forskning til næste generation af forskere.

Linda Sandris Larsen er 34 år. I 2004 modtog hun Tuborgfondets Erhvervsøkonomiske Pris, som hun omsatte til et ophold som ‘visiting doctoral fellow’ på University of California i Los Angeles, hvor hun lagde grunden til sit solide internationale netværk.

Om Nykredit Fonds Forskningspris
Nykredits Fond ønsker at stimulere forskningen i Danmark inden for det finansielle område, HR og CSR – områder, der berører væsentlige aspekter af Nykredits daglige virksomhed.
Nykredits Forskningspris er på 700.000 kr. og gives i 2012 som en forskningspris på 500.000 kr. til en etableret forsker inden for det finansielle område og to talentpriser på hver 100.000 kr. til to yngre, lovende forskere inden for hhv. HR/CSR-området og det finansielle område.

De tre priser overrækkes den 12. november 2012 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3. Pressen er velkommen.

Læs mere på nykredit.dk/forskningspris

Kontakt
Kommunikationsdirektør Nels Petersen, tlf. 44 55 14 70/20 22 22 72.

http://www.nykredit.dk/

Pressekontakt
Nels Petersen
44 55 14 70

Nykredit
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V
Danmark


Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.