Grønne indkøb er nøgle til grøn vækst

Der er store miljømæssige og økonomiske gevinster at hente, hvis de offentlige institutioner i de europæiske lande bliver bedre til at købe grønt ind. Fx kunne landene spare op til 64 % af den energi, der anvendes til gadebelysning ved at udskifte eller opgradere dagens gadebelysning med intelligente systemer. En ny rapport, som miljøminister Ida Auken lancerer i dag på en international konference om grøn vækst belyser potentialet ved grønne offentlige indkøb.

– Offentlige indkøb spiller en enorm rolle for verdensmarkedet. Alene i Danmark udgør offentlige indkøb 17 % af BNP. Det svarer til, at vi køber ind for over 200 milliarder kroner om året. Hvis vi bliver bedre til at købe grønt ind i det offentlige, kan vi løse flere problemer på samme tid. Vi forbedrer klima og miljø, samtidig med at vi skaber vækst og arbejdspladser i de virksomheder, der udvikler grøn teknologi. Med andre ord – grønne indkøb er en af nøglerne til at omstille verden til en grøn økonomi, siger miljøminister Ida Auken.

Miljøministeren har skrevet forord til rapporten ” Procurement, Innovation and Green Growth: The story continues…”, der lanceres i forbindelse med Global Green Growth konferencen i dag i København, hvor Partnerskabet for Indkøb og Grøn Vækst mødes. Partnerskabet har deltagere fra hele verden og arbejder på at søsætte konkrete projekter sammen på tværs af kontinenter.

– Vi er et af de EU-lande, der køber grønnest ind. Derfor lytter andre lande til os. Og derfor er det så afgørende, at Danmark går aktivt ind i det internationale arbejde med offentlige grønne indkøb, så vi kan fremme sagen. Vi deltager i Partnerskabet for Indkøb og Grøn Vækst under Global Green Growth Forum, ligesom vi var et af de første lande til at gå med i FN’s internationale initiativ for bæredygtige indkøb, siger Ida Auken.

På den hjemlige bane har Danmark igangsat en lang række initiativer for at fremme offentlige grønne indkøb, herunder Forum for Bæredygtige Indkøb samt Partnerskabet for offentlige grønne indkøb med frontløberkommuner. Regeringen arbejder desuden for øjeblikket på en ny strategi for intelligente offentlige indkøb, som bl.a. sigter imod at bidrage til en grøn omstilling.

Læs rapporten Procurement, Innovation and Green Growth: The story continues

Yderligere oplysninger:
Funktionsleder Mikkel Stenbæk Hansen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 43 43 e-mail: mshan@mst.dk
Pressemedarbejder Grethe Linder Vinther, departementet, tlf. 72 54 60 60 / 20 86 34 76 e-mail: grlvi@mim.dk

http://www.mim.dk

Pressekontakt
Mette Thorn
25 61 71 70

Miljøministeriet
Børsgade 4
1216 København K
Danmark


Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.