Danmarkshistoriens første hold mastere i oplevelsesledelse på Bornholm

bornholmBornholm står nu endnu bedre rustet til at udnytte oplevelsesøkonomiens potentialer, idet 14 bornholmere kan iføre sig den sorte, firkantede hat, der betyder, at de er mastere i oplevelsesledelse.

”Det er en enestående mulighed, og Bornholm har brug for rigtig mange mastere i oplevelsesledelse”, siger Karen-Margrethe Hansen Bager, chefkonsulent ved Bornholms Regionskommune.

I dette indslag fra TV 2/Bornholm kan man fornemme stemningen ved dimissionsfesten: www.tv2bornholm.dk

Det er første gang, at det har været muligt at tage en hel masteruddannelse udbudt af Roskilde Universitet, men fysisk forankret på CRT.
De lokale deltagere peger selv på, at muligheden for at kunne uddanne sig på Bornholm, frem for at skulle bruge omfattende rejsetid, har været en stor fordel og en væsentlig grund til, at det er lykkedes at forene arbejde, familie og et krævende studium – og oven i købet skabe særdeles flotte resultater.
En anden væsentlig gevinst, som de nye mastere peger på, er det stærke og tillidsfulde netværk som er opstået på holdet mellem repræsentanter fra flere kulturinstitutioner, samt både offentlige og private virksomheder, der ikke normalt direkte forbindes med oplevelsesøkonomi. Her har uddannelsen har været med til at sætte fokus på en øget værdi af deres produkter, services eller ledelsesmetoder.

For Bornholm betyder det, at der er sat fokus på en række emner med lokal betydning og udviklingspotentiale. Det er sket gennem de afsluttende masterafhandlinger, der er udarbejdet gennem de seneste ni måneder. De bornholmske mastere har skrevet om følgende emner:
•    E-handel og oplevelser
•    Mødet med skadestuen – oplevelser i venteværelset
•    Oplevelsesledelse og begivenhedsledelse – veje til øget motivation i offentlige virksomheder
•    Gæst/vært – mødet i en forvaltningskontekst
•    Mobilisering af unges kompetencer og ressourcer til det bornholmske arbejdsmarked
•    Ledelse af frivillige på Bornholm
•    Innovation på bornholmske kulturinstitutioner

Man kan få adgang til at læse afhandlingerne eller få en uddybende samtale med skribenterne ved henvendelse til Lene Rømer på mail: ler@crt.dk, der vil formidle den videre kontakt.

Uddannelsen ”Master i Oplevelsesledelse” udbydes igen på Bornholm fra februar 2012.
Se allerede nu mere på www.ruc.dk eller kontakt Lene Rømer på mail: ler@crt.dk eller Tage Petersen på mail: tage@crt.dk

MOLLY – NU OGSÅ I THY
Projektet Master i Oplevelsesledelse i Yderområder – i daglig tale MOLLY – har ikke bare muliggjort, at bornholmere har kunnet uddanne sig, men er nu også rykket videre til Thy, hvor vestjyderne nu også læser til mastere i oplevelsesledelse.

I midten af januar startede det første hold studerende på Thy Uddannelsescenter i Thisted. Ved hjælp af en model, som CRT har kaldt MOLLY-Karavanen, er det nu muligt at tilbyde borgere i andre danske yderområder at tage en akademisk uddannelse i oplevelsesøkonomi.
Uddannelsen kommer til lokalområdet og sikrer på den måde, at de lokale ressourcer, viden og kompetencer kommer i spil i forhold til et lokalt hold ledere og udviklere.
Erfaringer fra uddannelsen på Bornholm har vist, at det lokale netværk på tværs af sektorer, sammen med den fælles lokale virkelighed og forankring, skaber både projektresultater og kompetenceudvikling med langsigtet betydning for regionen.
Det første hold studerende i Thy har netop afsluttet det første af uddannelsens fire moduler.

CRTs 2010-RESULTAT FORTÆLLER OM STOR AKTIVITET, BEVÅGENHED OG ØKONOMISK OVERSKUD
CRT har netop udgivet Årsberetning 2010, der fremviser økonomisk overskud, positiv egenkapital, øget omtale i medier og ikke mindst forskningsresultater og analyser af lokal, national og international relevans.

CRTs AKTIVITETER
Årsberetning 2010 indeholder omtale af en lang række projekter og forskningsaktiviteter. Et af de områder der nyder stor bevågenhed er, hvad der kan stimulere tilflytning til yderområder. Som led i en større international analyse og forskningsprojekt har CRT gennemført analyser af betydningen af lokale attraktioner for tilflytning til danske kommuner.
Alle CRTs projekter, analyser og forskningsresultater kan downloades som pdf på CRTs hjemmeside: www.crt.dk

SYNLIGHED OG MEDIEBEVÅGENHED
CRT havde som et af sine mål for 2010 at være mere synlig omkring centrets arbejde og vidensproduktion. Indsatsen har givet pote, idet centret har mangedoblet sin omtale i både lokale og nationale medier. Medieopmærksomheden har især fokuseret på MOLLY samt resultaterne fra Turismebarometer-projektet.

ØKONOMISK OVERSKUD
CRT har i 2010 haft en omsætning på kr. 14.676.940.
Årets økonomiske resultat er et plus på kr. 719.789, således at centrets egenkapital er på kr. 326.590.
Yderligere spørgsmål kan rettes til direktør Steen Schønemann på mail: ss@crt.dk

NY PH.D. PÅ VEJ
Seniorforsker Jesper Manniche fra CRT er blevet indskrevet som ph.d.-studerende på Ålborg Universitets Institut for Kultur og Globale Studier , under forskeruddannelsesprogrammet SPIRIT (http://www.spirit.cgs.aau.dk/) og med professor Henrik Halkier som vejleder.
Titlen på ph.d.-projektet, der ventes færdigt i 2012, er Food Innovation, Knowledge Dynamics and Rural Development.
Den væsentligste del af arbejdet udføres på CRT, så Jesper vil fortsat have sin arbejdsplads på Stenbrudsgården.

Tematisk har projektet, som titlen antyder, følgende omdrejningspunkter:

  1. Læring og vidensdynamikker
  2. Innovation på fødevareområdet
  3. Regional- og landdistriktsudvikling

Såvel teoretisk som empirisk trækker projektet på CRTs arbejde inden for rammerne af det netop afsluttede EU-forskningsprojekt EURODITE, hvor CRT udførte casestudier af innovationsprocesser og vidensdynamikker i forbindelse med udviklingen af bornholmske fødevarer og fødevarerelaterede oplevelser.

Yderligere information fås ved kontakt til Jesper Manniche på mail: jesper@crt.dk

NY HJEMMESIDE I LUFTEN
CRT har som et af sine mål at være mere synlig omkring centrets aktiviteter. Det har blandt andet resulteret i, at en helt ny hjemmeside er i luften. Hjemmesiden er udviklet i samarbejde med JF Data i Rønne, og vi har lagt vægt på overskuelighed, brugervenlighed og visuel skarphed.
Se mere på www.crt.dk

CRT ønsker alle en god sommer!

Michael Lambæk Nielsen
Konsulent, cand.mag. og journalist (DJ)

crt

Tel: +45 5644 0028
Mob + Fax: +45 5649 4624
Mail: +45 3085 5184
mln@crt.dk
www.crt.dk

 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.