Per Høiby blir adm. direktør i rådgivningsselskapet FIRST HOUSE

Per Høiby (47) blir adm. direktør i rådgivningsselskapet FIRST HOUSE. Han kommer fra stillingen som adm. direktør i JKL Oslo. Høiby har ledet svenskeide JKLs Oslo-kontor i tre år, og har bidratt til JKLs positive vekst og resultatutvikling. Det norske rådgivningsselskapet FIRST HOUSE er under etablering og skal særlig satse på finansiell kommunikasjon, politisk kommunikasjon og næringsutvikling.

– Vi ser frem til å få Per Høiby på laget. Han har bevist gjennom å skape resultater i JKL at han er flink til å lede kompetansebedrifter og skape gode og effektive selskapsstrukturer, sier styreleder Bjørn Richard Johansen i en kommentar.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede det kompetansemiljøet som er under etablering, sier Per Høiby i en kommentar. – Jeg har hatt fine år i JKL hvor jeg også har jobbet med mange flinke folk. Videre vil jeg som i JKL arbeide aktivt som rådgiver med våre kunder.

Tidspunktet for tiltredelse er ennå ikke fastsatt, og vil bli bestemt i nært samarbeid med hans nåværende arbeidsgiver.

Kort om Per Høiby

Per Høiby (født i Kristiansand i Vest-Agder og bosatt i Oslo) har vært daglig leder i JKL i Oslo siden 2006. Fra januar 2008 har han i tillegg vært partner i den nordiske ledelsen av JKL Group. Per Høiby har et bredt nettverk og lang erfaring fra ulike stillinger innenfor kommunikasjon og politikk, samt betydelig ledererfaring. Høiby har bred og lang erfaring som rådgiver innen krisekommunikasjon og strategisk kommunikasjon. Han har vært militær rådgiver for forsvarsministrene Kristin Krohn Devold (H) og Anne-Grete Strøm-Erichsen(Ap). Han har blant annet fire års erfaring som pressetalsmann i Forsvarets overkommando og Forsvarsstaben. Høiby har utdannelse innen strategi, ledelse, økonomi og logistikk fra Sjøkrigsskolens intendanturlinje, Forsvarets stabskole m.m. Hans militære grad var kommandør.

Pressekontakt FIRST HOUSE:
Bjørn Richard Johansen; initiativtaker og styreleder, mobil 47 800 100, e-post: brj@firsthouse.as

Per Høiby; påtroppende adm. direktør i FIRST HOUSE, mobil 994 55 225

Kort om FIRST HOUSE:

FIRST HOUSE skaper suksess for sine kunder innen privat og offentlig sektor gjennom å arbeide med posisjonering- og markedskommunikasjon for markedsledere og utfordrere. FIRST HOUSE bidrar til å skape gjennomslag og gode kompromisser gjennom klok politisk kommunikasjon, maksimere verdier for eiere gjennom å bidra til sterk regional utvikling og effektiv finansiell kommunikasjon, og ved å bygge sterke kulturer gjennom god internkommunikasjon. Videre bistår FIRST HOUSE som rådgiver og prosjektleder innen kriseledelse og krisekommunikasjon, maktkamper, juridiske tvister, Økokrim og Konkurransetilsyns-saker og i saker hvor omdømmet står på spill. FIRST HOUSE vil jobbe med døråpning for internasjonale virksomheter fra land som Kina, India og Østen for øvrig, samt fra Nord- og Sør-Amerika som trenger gode rådgivere i forbindelse med sin etablering og markedstilgang i det norske markedet. FIRST HOUSE skal være en aktiv bidragsyter som bistår aktører med interesse for regional vekst i Nord-Norge, Midt-Norge, på Vestlandet, i Innlandet og i Sør-Norge. FIRST HOUSE har før oppstart inngått en rekke samarbeidsavtaler med regionale rådgivningsmiljøer som har solid lokal forankring. Tilsvarende har FIRST HOUSE inngått samarbeidsavtaler med ledende kommunikasjonsrådgivende virksomheter i Norden, Europa, Asia/Østen og Sør- og Nord Amerika. Videre har selskapet etablert gode relasjoner med corporate kommunikasjonsselskapene Hallvarsson&Halvarsson i Sverige, Bottomline i Danmark og Cocomms i Finland. Det er inngått samarbeidsavtale med Nordic eMarketing på Island, som er et spesialisert selskap i utnyttelse av sosiale medier og webbasert kommunikasjon. Selskapet tar sikte på å ha ca. 15 ansatte i første kvartal 2010.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.